Shuffle The Future

Welkom op 'Shuffle the Future', het online spelplatform van het Open Time | Applied Futures Research kenniscentrum van de Erasmushogeschool Brussel.

In dit spel kies je één van de onderstaande mogelijke toekomstscenario's waarbinnen je wil spelen. Wees niet bang, er is geen verkeerde keuze. In geen van deze werelden is alles rozengeur en maneschijn en in elk van deze werelden zitten wel elementen die je blij zullen maken.

Je maakt een profiel aan dat beschrijft wie jij bent en wat je doet in dat scenario. Vervolgens kan je actief en interactief - met andere deelnemers - nadenken welke acties jij in dat scenario wenst te ondernemen ten voordele van de toekomst.

Jouw actieve deelname aan de verschillende scenario's verschaft ons inzicht in de aandachtspunten die voor jou belangrijk zijn in de toekomst. De gegevens die je nalaat worden natuurlijk volledig vertrouwelijk verwerkt en niet verder verspreid.