Shuffle The Future

In samenwerking met

Dit online spel kadert in een onderzoek van het Applied Futures Research – Open Time kenniscentrum, van de Erasmushogeschool Brussel, voor Greenpeace Belgium in verband met duurzame toekomsten. Uw bijdrage zal voor dit onderzoek verwerkt en gebruikt worden op anonieme wijze.